Numer postępowania:
4-PN/2020

Łódź, dnia 16 listopada 2020 roku

Przedmiotem Zamówienia jest zapewnienie usługi hotelarskiej w zakresie zakwaterowania, wyżywienia wraz z obsługą oraz wyposażeniem sal konferencyjnych w związku z organizacją programu edukacyjnego Liga NGOs.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach, które to stanowią integralną część Warunków Zamówienia.

Zamówienie jest realizowane w ramach w ramach wygranego przez Fundację Życie z siedzibą w Łodzi, konkursu na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2023.

Termin składania ofert upływa dnia 23 LISTOPADA 2020 ROKU o GODZ. 14:15.

Otwarcie ofert nie jest jawne.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.ligangos.pl

Warunki Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać tutaj

Leave a Reply

Czy chciałbyś otrzymywać informacje o naszych nowościach i promocjach? Zapisz się do naszego newslettera!
SUBSKRYBUJ
close-link
Newsletter