Zjazdy

Tematyka zajęć

 • zarządzanie projektami
 • kreowanie wizerunku w mediach
 • warsztaty z wystąpień publicznych
 • negocjacje i mediacje
 • marketing z użyciem mediów społecznościowych
 • społeczeństwo obywatelskie
 • fundraising
 • leadership
 • dostęp do informacji publicznej
 • zapobieganie przyczynom przestępstw
 • zarządzanie projektami i ryzykiem
 • dotacje unijne i granty
 • design thinking
 • procesy decyzyjne w organizacji
 • praktyczne aspekty samorządu terytorialnego
 • wystąpienia publiczne
 • modele biznesowe
 • skuteczny dostęp do informacji publicznej
 • problemy współczesnej administracji publicznej
 • warsztaty z savoir-vivre

Terminy zjazdów

Poniżej podajemy terminy wszystkich spotkań.

I ZJAZD
26-28.11.2021 r.
II ZJAZD
10-12.12.2021 r.
III ZJAZD
21-23.01.2022 r.
IV ZJAZD
18-20.02.2022 r.
V ZJAZD
18-20.03.2022 r.
VI ZJAZD
22-24.04.2022 r.
VII ZJAZD
27-29.05.2022 r.